REALITNÍ TÝM MARTINA ŠTROJSY
RE/MAX G8 REALITY

Kompletní realitní služby

Co ode mne můžete očekávat?

Úvodní setkání

Zpracuji tržní analýzu

Nepodceňuji přípravu. Na základě cenových map, statistik z již realizovaných obchodů a s přihlédnutím k současné situaci na trhu pro vás vypracuji aktuální tržní analýzu. Ta nám pomůže přesněji sestavit prodejní plán.

Představím vám
celý proces prodeje

Každá nemovitost má svá specifika, proto vždy ke konkrétní zakázce připravuji strategii prodeje ušitou na míru. Na úvodním setkání vás pak s celým průběhem procesu prodeje nemovitosti seznámím.

Stanovíme reálnou
prodejní cenu

Společně stanovíme reálnou prodejní cenu s přihlédnutím k vypracované tržní analýze nemovitosti v dané oblasti a čase.

Marketing nemovitostí

Foto staging aneb
designová úprava

Před focením každé nemovitosti se svým týmem provádím úpravu interiéru. Čisté prostory bez věcí denní potřeby lépe vyniknou a případnému zájemci pomohou k jasnější představě o vzhledu místnosti. V některých případech navrhneme jiné rozmístění nábytku, hotové zázraky svede i pár designových doplňků. To vše má vliv na výslednou prezentaci, která pak působí naprosto profesionálně.

Zajistím kvalitní fotodokumentaci

První dojem je nejdůležitější a na internetu to platí dvojnásob. Kvalitní zpracování fotografií je v současné době základním stavebním kamenem celého procesu prodeje. Právě na základě fotografií a emocí z vizuálního zážitku se klient rozhoduje, zda bude chtít vaši nemovitost vidět i naživo.

Tvorba půdorysu

Vizualizace je dnes očekávaným standardem. Pro lepší orientaci v celkové dispozici zpracováváme i půdorysy a 3D náhledy. Případní zájemci tak mají možnost ještě před prohlídkou zvážit, zda je pro ně vaše nemovitost dispozičně vhodná či nikoliv.

Spolupráce v rámci sítě RE/MAX

Výhodou práce v síti RE/MAX je vzájemná povinná spolupráce. Nemovitosti nejsou nabízeny pouze mou osobou, ale všemi makléři v síti, kteří mohou nemovitost nabídnout též svým poptávajícím klientům automaticky po zadání nabídky do našeho systému. Tímto lze docílit prodeje v mnohem kratším čase než standardní cestou.

Prezentace na realitních portálech

Každou nemovitosti inzeruji na nejvyhledávanějších českých realitních portálech, aby se dostala k co nejširšímu počtu vhodných zájemců. V roce 2013 byl rovněž spuštěn server www.global.remax.com, kde naleznete všechny nemovitosti nabízené v rámci naší realitní sítě z celého světa – tedy i tu vaši.

Placená reklama na Facebooku

Sociální sítě dnes představují velice efektivní inzertní nástroj s možností přesného zacílení na skupiny potenciálních kupců. Facebook v současné době používá přes 4 miliony Čechů, proto jsem ho zařadil do mého marketingového mixu. Pravidelně zde formou placené reklamy uveřejňuji nemovitosti a cílím na vytipované oblasti. Navštivte i vy mou facebookovou stránku a mějte tak aktuality ze světa realit neustále k dispozici.

Open house — den
otevřených dveří

U vhodných nemovitostí využívám další účinný prodejní nástroj – tzv. „den otevřených dveří“. V předem stanovený termín mají zájemci možnost nemovitost navštívit a důkladně si ji prohlédnout. V průběhu příjemné návštěvy se s nemovitostí seznámí lépe než při běžné prohlídce. Základem je příprava (úklid nemovitosti a menší občerstvení), dále pak dostatečná propagace události. Vše je plně v mé režii. Aktuální dny otevřených dveří v rámci celé ČR naleznete zde.

Lokální marketing
a vývěsní plachty

Po vzájemné dohodě umístím na vaši nemovitost prodejní plachtu. V současné době se jedná o nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak dát lidem v sousedství vědět o tom, že svou nemovitost prodáváte. Lidé z okolí si často přejí mít ve své blízkosti známé či rodiče. Využijte i vy tento skvělý a jednoduchý nástroj.

Nalezení vhodného zájemce

Prověření klienta

Jakmile se na základě inzerce začnou ozývat zájemci, před prohlídkou nejprve prověřím, zda vaše nemovitost odpovídá tomu, co v dané chvíli hledají. Dále zjišťuji případný zdroj financování, jelikož naším společným cílem je přivést pouze bonitní klienty, kteří budou schopni nemovitost v případě vážného zájmu skutečně koupit.

Rezervace nemovitosti a zajištění potřebných podkladů

Jakmile najdu vážného zájemce, zajistím rezervaci nemovitosti a domluvím se zájemcem složení rezervační zálohy. Následně určím datum splatnosti k doplacení celé částky na účet advokátní kanceláře. Ihned po rezervaci zajistím veškeré potřebné podklady pro dokončení obchodu, které pak předám naší certifikované advokátní kanceláři.

Prohlídka a předání informací

Při samotné prohlídce klientům předám kompletní informace a podklady k nemovitosti a nastíním celý následný proces koupě. 

Zajistím pomoc s financováním koupě nemovitosti

Zájemcům, kteří nemají jasno ve formě financování, zajistím ve spolupráci s naším partnerem, společností GEPARD FINANCE a. s., vše potřebné. Hypoteční poradce prověří bonitu klienta a navrhne nejvýhodnější variantu z nabídky všech bank v ČR.

Právní servis

Příprava smluvní dokumentace

Spolupracující advokátní kancelář po předložení všech potřebných podkladů připraví návrh smluvní dokumentace, tzn. kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově, kterou pomocí e-mailu rozešle do 3 pracovních dnů oběma stranám k odsouhlasení.

Podpis smluv a vklad na katastr

Následuje podpis smluv. Ověřené smlouvy zůstávají v úschově advokátní kanceláře do doby, než dorazí celá smluvená částka na účet advokátní úschovy. Jakmile jsou splněny všechny podmínky, advokát automaticky podá návrh na vklad vlastnického práva pro stranu kupující na katastr nemovitostí.

Úspěšné dokončení obchodu

Předání nemovitosti

Poté, co dojde na katastru nemovitostí k zapsání nového majitele, dochází k uvolnění kupní ceny na účet prodávajícího a následně zajistím s vaší účastí předání nemovitosti kupující straně. Součástí předání je vyplnění předávacího protokolu včetně zapsání veškerých stavů energií.

Přepis energií

Na základě plné moci za vás ukončím a převedu energie (elektřina, plyn, voda) na nové majitele dle stavů uvedených v předávacím protokolu.

Pojďme se nezávazně potkat

Stačí jen vyplnit formulář.

Vyplněním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.